Ohoo

ohoo-korea-kids-fashion

Designed by Ohoo Korea.

Size quần áo của Hàn Quốc thường được quy ước theo chiều cao của bé tính bằng đơn vị cm. Ví dụ size 130 có nghĩa là dành cho bé có chiều cao khoảng 130cm.

©2012 - 2023 Timili Kids.